Aktuality a oznámení

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 30. listopadu 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále

Změna ve složení dozorčí rady a výboru pro audit společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Dnes, 30. listopadu 2018, valná hromada Společnosti zvolila za člena dozorčí rady pana Tomáše Jendřejka a dále zvolila dva nové členy výboru pro audit – paní Lenku Frostovou a paní Zuzanu Prokopcovou.

Číst dále

Doplnění pořadu valné hromady

AETOS a.s., kvalifikovaný akcionář společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) požádal představenstvo Společnosti, aby na pořad valné hromady, která se bude konat 30.11. 2018, zařadilo nové body:

a) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti,

b) schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti.

Číst dále

Kofola reportuje úspěšnou sezónu a zvyšuje všechny klíčové hospodářské ukazatele

Tržby skupiny Kofola od počátku roku bez započtení polského segmentu stouply o 7 %, se započtením Polska skupina rostla o 2,3 %. Hodnota ukazatele EBITDA od počátku roku vzrostla o 18,2 % a ukazatel EBIT vystoupal dokonce o 39 %. V srpnu tržby poprvé v historii překročily měsíční miliardovou hranici prodejů.

Číst dále

Valná hromada

Dne 30. listopadu 2018 v 10:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 9M18

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 9M18.

Telekonference se bude konat v úterý 13. listopadu od 9:30 SEČ.

Číst dále

Změny ve složení představenstva a dozorčí rady společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) informuje, že dne 25. října 2018 pan Tomáš Jendřejek, člen představenstva Společnosti a pan Pavel Jakubík, člen dozorčí rady a výboru pro audit Společnosti, předložili oznámení o odstoupení z funkcí. V souladu s ustanovením § 59 odst. 5 Zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, jejich funkce zaniknou ke dni 25.  listopadu 2018.

Číst dále

Změna ve složení dozorčí rady v Kofole ČeskoSlovensko

Kofola ČeskoSlovensko a.s. informuje, že pan Dariusz Prończuk a pan Bartosz Kwiatkowski, oba členové dozorčí rady, předložili oznámení o odstoupení z funkce. Pan Kwiatkowski současně odstupuje z funkce člena výboru pro audit. Jejich funkce zanikne ke dni 25. října 2018.

Číst dále

CED GROUP S.a r.l. oznámil výsledky prodeje svého podílu v Kofole

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že 19. září obdržela od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ("CED") oznámení o ukončení transakce zahrnující prodej zbývajícího podílu akcií Společnosti držených CED, prostřednictvím zrychleného úpisu akcií a blokových obchodů ("Transakce").

Číst dále

CED GROUP S. a r.l. prodává svůj podíl ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že dnes obdrželo oznámení od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ( "CED"), že dnes CED schválil zahájení prodeje všech akcií společnosti ve vlastnictví CED metodou zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuilding, "ABB") a jako tzv. blokový obchod (block trade).

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 13. srpna 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci Valná hromada“.

Číst dále

Dluhopisy Kofola VAR/2018: výplata jmenovité hodnoty a pátého ročního úrokového výnosu

Kofola ČeskoSlovensko a.s., jednající jako právní nástupce, který 1. srpna 2016 zápisem přeshraniční fúze u Krajského soudu v Ostravě, převzal veškerá práva a povinnosti, majetek a závazky zanikající společnosti KOFOLA S.A. jako emitenta dluhopisů...

Číst dále

Skupině Kofola se v prvním pololetí dařilo

Skupina Kofola v prvním pololetí navýšila všechny hospodářské ukazatele. Tržby skupiny bez započtení polského segmentu stouply o 7 %, se započtením o 1,9 %. Hodnota ukazatele EBIT vzrostla dokonce o 113,7 %, EBITDA poskočila o 25,9 %. Vedle vyšších prodejů Kofola hlásí, že investorům vyplatila nejvyšší dividendu ve své historii a že chce v této vstřícné politice nadále pokračovat.

Číst dále

Valná hromada schválila snížení základního kapitálu

Valná hromada Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne 13.8.2018 schválila návrh představenstva na snížení základního kapitálu.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 1H18.

Telekonference se bude konat v úterý 14. srpna od 9:30 SEČ.

Číst dále

Valná hromada

Dne 13. srpna 2018 v 15:00 se uskuteční valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., a to v sídle společnosti na adrese Nad Porubkou 2278/31a, 708 00 Ostrava-Poruba.

Číst dále

CED oznámil výsledky prodeje části svého podílu v Kofole

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. ("Společnost") tímto oznamuje, že dnes obdržela od svého akcionáře CED GROUP S.à r.l. ("CED") oznámení o ukončení transakce zahrnující prodej balíku akcií Společnosti prostřednictvím zrychleného úpisu akcií ("Transakce").

Číst dále

CED požádal Kofolu o podání žádosti o pozastavení obchodování s akciemi Kofoly na BCPP

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Společnost“) tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.à r.l. (dále jen „CED“), informoval o oznámení o potenciálním navýšení objemu nabízených akcií v aktuálně probíhajícím prodeji akcií Společnosti (dále jen „Transakce“) a požadavku na podání žádosti o pozastavení obchodování s akciemi Společnosti na Burze cenných papírů Praha až do výsledků zveřejnění Transakce.

Číst dále

CED GROUP S. á r.l. zahájil prodej svého podílu ve společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. tímto oznamuje, že ho dnes akcionář Společnosti, CED GROUP S.á r.l. („CED“), informoval o oznámení o zahájení transakce společnosti CED, která se týká prodeje části akcií ve Společnosti metodou zrychleného úpisu akcií (accelerated bookbuilding), („ABB“).

Číst dále

Výsledky hlasování a zápis z jednání valné hromady

Dne 18. května 2018 se uskutečnila valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. Výsledky hlasování a zápis z jednání jsou zveřejněny v sekci „Valná hromada“.

Číst dále