Finanční ukazatele

2018

Výsledovka *

Výnosy 7 119
Čistý zisk 312
EBIT 444
EBIT marže 6,2 %
EBITDA 1 011
EBITDA marže 14,2 %
Zisk na akcii (v Kč) 14,2

* očištěno o jednorázové vlivy: odstupné ve výši 3,5 mil. CZK v Chorvatsku vyplývající ze změny v kolektivní smlouvě, odstupné související s akvizicí LEROS (1,5 mil. CZK), ztráta z prodeje dlouhodobého majetku v Česku (0,3 mil. CZK), náklady spojené s prodejem a údržbou výrobního závodu v Bielsku Podlaskim v Polsku (23,8 mil. CZK), zisk z prodeje výrobních linek v Polsku (4,6 mil. CZK), náklady související s údržbou uzavřeného závodu Grodzisk Wielkopolski a rozpuštění opravné položky na restrukturalizaci (1,7 mil. CZK), náklady na akviziční poradenství v Česku (23,9 mil. CZK) a na Slovensku (2,6 mil. CZK), opravná položka (impairment) polské investice (353,1 mil. CZK)

 

Finanční pozice

Celková aktiva 6 563
Dlouhodobá aktiva 4 349
Krátkodobá aktiva 2 214
Vlastní kapitál 1 524
Dlouhodobé závazky 2 565
Krátkodobé závazky 2 474

Cash Flow

z provozní činnosti 821
z investiční činnosti (389)
z finanční činnosti (102)
Peněžní prostředky
na konci období
619

2017

Výsledovka *

Výnosy 6 963
Čistý zisk 231
EBIT 385
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 950
EBITDA marže 13,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 10,7

* očištěno o jednorázové vlivy: ostatní provozní výnosy z prodeje skladu ve Slovinsku (CZK 2.9 mil.), náklady spojené s implementací SAP ve Slovinsku (CZK 6.3 mil.), náklady spojené s likvidací neaktivní dceřiné firmy Sicheldorfer (CZK 1.8 mil.), ostatní provozní výnosy z prodeje budovy ve Slovinsku (CZK 11.6 mil.), ostatní provozní výnosy z prodeje výrobních linek v Polsku (CZK 37.8 mil.), náklady spojené s údržbou výrobní haly v Bielsk Podlaski a rozpuštění rezervy (CZK 3.9 mil.), náklady spojené se zavíráním závodu v Grodzisk (CZK 43.8 mil.), ostatní provozní výnosy z pojišťovacích náhrad a rozpuštění rezervy v Polsku (CZK 41.6 mil.), opravné položky (impairment) k nehmotnému majetku v Polsku (CZK 112.4 mil.), akviziční náklady v Česku (CZK 14.5 mil.), náklady spojené s ukončením „Na grilu“ provozovny (UGO) (CZK 4.4 mil.)

 

Finanční pozice

Celková aktiva 6 579
Dlouhodobá aktiva 4 786
Krátkodobá aktiva 1 793
Vlastní kapitál 1 974
Dlouhodobé závazky 1 856
Krátkodobé závazky 2 749

Cash Flow

z provozní činnosti 720
z investiční činnosti (469)
z finanční činnosti (1 353)
Peněžní prostředky
na konci období
290

2016

Výsledovka *

Výnosy 6 999
Čistý zisk 342
EBIT 541
EBIT marže 7,7 %
EBITDA 1 064
EBITDA marže 15,2 %
Zisk na akcii (v Kč) 15,5

* očištěno o jednorázové vlivy: ukončení výroby v Bielsku a náklady na reorganizaci (CZK 36 mil.), náklady fůze, akvizice a due diligence (CZK 47 mil.), výnosy z pojistného plnění spojeného s reklamacemi a rozpuštění rezervy na soudní spor (CZK 29mil.), náklady spojené s odcházením z polské burzy (CZK 3 mil.), snížení hodnoty aktiv v Polsku (CZK 70 mil.) a v ruské přidružené společnosti (CZK 126 mil.), opravné položky k pohledávkám (CZK 24 mil.)

 

Finanční pozice

Celková aktiva 8 020
Dlouhodobá aktiva 4 916
Krátkodobá aktiva 3 104
Vlastní kapitál 2 739
Dlouhodobé závazky 1 580
Krátkodobé závazky 3 700

Cash Flow

z provozní činnosti 655
z investiční činnosti (749)
z finanční činnosti (420)
Peněžní prostředky
na konci období
1 421

2015

Výsledovka *

Výnosy 7 191
Čistý zisk 374
EBIT 589
EBIT marže 8,2 %
EBITDA 1 103
EBITDA marže 15,3 %
Zisk na akcii (v Kč) 16,9

* očištěno o jednorázové vlivy: čisté náklady ve výši 102,6 mil. Kč vztahující se ke kvalitativním stížnostem spojených s nízkou kvalitou obalového materiálu; náklady ve výši 11,8 mil. Kč vztahujících se k poradenství v oblasti reorganizace skupiny a další náklady ve výši 13,4 mil. Kč vztahující se k promoci IPO; náklady ve výši 9,1 mil. Kč vztahující se k akvizici WAD Group; náklady ve výši 27,3 mil. Kč vztahující se k poradenství k akvizici Radenska; náklady ve výši 8,3 mil. Kč vztahující se zejména k implementaci skupinových IT standardů; rozpuštění rezervy na soudní řízení ve výši 17,7 mil. Kč.

 

Finanční pozice

Celková aktiva 8 491
Dlouhodobá aktiva 5 096
Krátkodobá aktiva 3 395
Vlastní kapitál 2 870
Dlouhodobé závazky 1 751
Krátkodobé závazky 3 870

Cash Flow

z provozní činnosti 935
z investiční činnosti (1 137)
z finanční činnosti 1 565
Peněžní prostředky
na konci období
1 940
 

2014

Výsledovka

Výnosy 6 275
Čistý zisk 290
EBIT 443
EBIT marže 7,1 %
EBITDA 915
EBITDA marže 14,6 %
Zisk na akcii (v Kč) 11,1

Finanční pozice

Celková aktiva 5 960
Dlouhodobá aktiva 4 172
Krátkodobá aktiva 1 788
Vlastní kapitál 2 577
Dlouhodobé závazky 1 030
Krátkodobé závazky 2 353

Cash Flow

z provozní činnosti 962  
z investiční činnosti (242)  
z finanční činnosti (352)  
Peněžní prostředky
na konci období
569  

2013

Výsledovka *

Výnosy 6 288
Čistý zisk 214
EBIT 349
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 800
EBITDA marže 12,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 8,2

* očištěno o jednorázové vlivy: snížení hodnoty goodwillu, značek a hmotného majetku vztahující se k polským operacím ve výši 879 mil. Kč, významný zisk z prodeje hmotného majetku ve výši 19 mil. Kč., prodej dceřinné společnosti Santa-Trans.SK ve výši 13 mil. Kč, rozpuštění odložené daňové pohledávky ve výši 132 mil. Kč a daň vztahující se k prodejihmotného majetku ve výši 0,7 mil. Kč.

Finanční pozice

Celková aktiva 5 867
Dlouhodobá aktiva 4 133
Krátkodobá aktiva 1 734
Vlastní kapitál 2 520
Dlouhodobé závazky 986
Krátkodobé závazky 2 361

Cash Flow

z provozní činnosti 687
z investiční činnosti (195)
z finanční činnosti (509)
Peněžní prostředky
na konci období
202

2012

Výsledovka *

Výnosy 6 146
Čistý zisk 184
EBIT 337
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 781
EBITDA marže 12,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 7,0

* očištěno o jednorázový vliv snížení hodnoty hmotného majetku ve výši 10 mil. Kč

Finanční pozice

Celková aktiva 7 765
Dlouhodobá aktiva 4 819
Krátkodobá aktiva 2 946
Vlastní kapitál 3 315
Dlouhodobé závazky 793
Krátkodobé závazky 3 658

Cash Flow

z provozní činnosti 1 111
z investiční činnosti (398)
z finanční činnosti (797)
Peněžní prostředky
na konci období
220