Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2017 – protinávrh kvalifikovaného akcionáře

Dne 14. května 2018 byla představenstvu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s.  („Společnost“) doručena žádost kvalifikovaného akcionáře Společnosti, společnosti AETOS a.s., o zařazení záležitosti na pořad valné hromady Společnosti svolané na 18.5.2018.

Kvalifikovaný akcionář uplatňuje protinávrh a navrhuje vyplatit jako dividendu celý zisk Společnosti vytvořený v roce 2017 a část nerozděleného zisku z předchozích let, v celkové částce 361 179 000 Kč, což představuje 16,20 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Dříve navržená dividenda byla ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Představenstvo Společnosti následně tento protinávrh projednalo a doporučilo valné hromadě ke schválení.

Další informace v sekci Regulatorní informace.