Aktuality a oznámení

Kofola ČeskoSlovensko a.s. prodává 100% podíl ve společnosti Hoop Polska Sp. z o.o.

Dnes, 4. února 2019, ZMB Capital Sp. z o.o. („ZMB“) významný polský tradiční výrobce minerálních vod, a společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. podepsali dohodu o převodu 100% podílu ve společnosti Hoop Polska Sp. z o.o. („HOOP“) za kupní cenu, která nebude nižší než 13.000.000 EUR.  Kupní cena bude ponížena o zůstatek pohledávky z půjčky společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. poskytnuté HOOP a pohledávky společností ze skupiny Kofola po splatnosti více než 180 dnů, které za společnost HOOP uhradí věřitelům nabyvatel.

ZMB přebírá celou firmu včetně výrobního závodu v Kutně, ochranných známek ke klíčovým značkám, zaměstnanců a distribuční sítě. Transakce nezahrnuje uzavřený výrobní závod v Grodzisku Wielkopolském a práva k ochranným známkám minerální vody Grodziska.

K dokončení transakce je ještě potřeba splnit několik podmínek na obou stranách a schválení antimonopolního úřadu.

Kofola ČeskoSlovensko a.s. zůstane na polském trhu i nadále přítomná prostřednictvím společnosti Premium Rosa Sp. z o.o.

Další informace v sekci Regulatorní informace.