Aktuality a oznámení

Snížení základního kapitálu zapsáno v obchodním rejstříku

K dnešnímu dni, tj. 20. prosince 2018, dochází k zápisu snížení základního kapitálu společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. do obchodního rejstříku. Rozhodnutí o snížení základního kapitálu bylo přijato valnou hromadou 13. srpna 2018.

Základní kapitál po provedeném snížení tedy činí 1.114.597.400 Kč a je rozvržen na 22.291.948 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 50 Kč každá.

Další informace v sekci Regulatorní informace.