Představenstvo
Dozorčí rada

Výbor pro audit


Výbor pro audit (VA) asistuje dozorčí radě při supervizi aktivit představenstva, v oblasti výběru auditora, monitorování průběhu auditu, prezentuje představenstvu své nálezy a doporučení týkající se auditu, vykonává další aktivity určené představenstvem, předkládá představenstvu výroční zprávy aktivit výboru a další.

Členové výboru pro audit jsou voleni valnou hromadou ze členů dozorčí rady a subjektů třetích stran.

Petr Šobotník

Petr Šobotník

Předseda

Ve výboru pro audit od 21. června 2017

V letech 1991-1995 působil v Coopers & Lybrand, kde se stal partnerem v roce 1995. Po sloučení Coopers & Lybrand a Price Waterhouse v roce 1998 působil 5 let jako vedoucí partner auditu PricewaterhouseCoopers (PWC), ve vedoucích pozicích v PWC působil až do svého odchodu v roce 2010. V letech 2007 až 2014 byl p. Petr Šobotník Prezidentem Komory auditorů ČR, kde od roku 2014 působí v dozorčí radě. Dlouhodobě také zastupuje Českou republiku v pracovní skupině Evropské federace účetních a auditorů (FEE) pro otázky etiky (Ethics Working Party). V současné době působí ve vedení společnosti ŠOBOTNÍK & PARTNERS, s.r.o.

Lenka Frostová

Lenka Frostová

Člen

Ve výboru pro audit od 30. listopadu 2018

Lenka promovala z managementu na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Členem Association of Chartered Certified Accountants se stala v roce 2000. Ve skupině Kofola začala působit v roce 2016 jako manažer pro skupinový reporting, od roku 2018 jako finanční manažer. Dříve působila jako audit supervisor v Ernst & Young Audit s.r.o. (1996-2005) a IFRS specialista, později manažer účetnictví v OKD, a.s. (2005-2016).

Zuzana Prokopcová

Zuzana Prokopcová

Člen

Ve výboru pro audit od 30. listopadu 2018

Zuzana absolvovalaVysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví. Má rozsahlé zkušenosti jako auditor v mezinárodní poradenské společnosti a v řízení velkých společností. Svou profesionalní kariéru zahájila v roce 1998 v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde pracovala jako auditorka a zaměřovala se předevšímna finanční instituce. Následně v Rusku zastávala stejnou pozici po dobu jednoho roku a po dobu dvou a půl let v Kazachstánu, opět v rámci své práce v PwC. V roce 2014 se stala místopředsedkyní představenstva a finanční ředitelkou Českeho Aeroholdingu, přední společnosti v oblasti letecké dopravy v Česke republice, kde byla zodpovědna za oblasti treasury, účetnictví, daní, controllingu, vnitřního auditu a řízení rizik.  Zuzana je certifikovaným členem asociace certifikovaných učetních.