Management

Představenstvo je zodpovědné za běžné řízení aktivit společnosti Kofola ČeskoSlovensko pod supervizí dozorčí rady. Představenstvo je povinno informovat dozorčí radu, konzultovat s ní důležité záležitosti a předkládat jí důležitá rozhodnutí k odsouhlasení. Členové představenstva jsou voleni dozorčí radou.

Členové představenstva jsou voleni na období pěti let a jejich mandát může být obnovován. Dozorčí rada také může kdykoliv odvolat kteréhokoliv člena představenstva.

Představenstvo volí do svého čela předsedu ze svých členů.

Rozhodnutí představenstva musí být scháleno valnou hromadou v případě, že se jedná o důležitou změnu v identitě nebo povaze společnosti nebo jejího podnikání.

Představenstvo jedná jménem společnosti ve vztahu ke třetím stranám, a to tak, že nejméně dva členové představenstva jednají společně.

Jannis Samaras
Předseda představenstva a CEO
Ve skupině Kofola od jejího založení.

Jannis má středoškolské vzdělání a v roce 2010 získal CIMA certifikaci v Českém institutu pro marketing. Byl vyhlášen Podnikatelem roku České republiky v roce 2011. V roce 1991 založil společně se svým otcem společnost SANTA NÁPOJE, která získala značku Kofola v roce 2002. Od roku 1996 působil na různých manažerských pozicích v SANTA NÁPOJE a následně ve skupině Kofola.

René Musila
COO
Ve skupině Kofola od roku 1993.

René má středoškolské vzdělání. Působí v nápojářském průmyslu do roku 1993, kdy začal pracovat ve společnosti SP Vrachos, která přešla pod Santa Nápoje, předchůdce skupiny Kofola. Od roku 1996 působil jako Provozní ředitel v České republice a na Slovensku zodpovědný za výrobu, nákup a kvalitu. V následujících letech byl odpovědný za řízení produkčních závodů, investice a nové technologie v celé skupině.

Daniel Buryš
General Director Kofola CS
Ve skupině Kofola od roku 2010.

Daniel promoval v roce 1993 v oboru automatizované systémy řízení na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava. V roce 2008 absolvoval také MBA program při Liverpool JMU School organizovaný VŠB-TUO. Před příchodem do skupiny Kofola v roce 2010 jako CFO českých entit, působil jako CFO v Štěrkovny spol. s r.o. (2000-2004), Severomoravská energetika, a.s. (2004-2007) a Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO“ S.A. (ČEZ Group).

Jiří Vlasák
Člen představenstva
Ve skupině Kofola od roku 2010.

Jiří promoval v roce 1999 v oboru Podniková ekonomika na Technické univerzitě v Liberci. Začal působit ve skupině Kofola v roce 2010, kdy se stal odpovědný za marketingovou strategii českých entit. V roce 2011 začal řídit také marketingové oddělení na Slovensku. Od roku 2015 působí jako CEO v Polsku. Před příchodem do skupiny Kofola byl Jiří marketingovým manažerem ve společnosti Poděbradka (1999-2000), exportním manažerem v Karlovarské minerální vody (2001-2005), obchodní ředitel v HBSW (Ukrajina) (2006-2007) a marketingovým ředitelem v Poděbradka (2008-2010).

Marián Šefčovič
CEO Adriatic
Ve skupině Kofola od roku 2002.

Marián má středoškolské vzdělání. Od roku 1999 působil jako regionální obchodník a v oddělení péče o zákazníky Santa Nápoje Slovensko (v současné době Kofola a.s. Slovensko). V letech 2001 – 2002 byl manažérem prodeje společnosti Kofola a.s. (SK). V letech 2002 – 2007 byl Marián ředitelem prodeje společnosti Kofola a.s. (SK) a byl odpovědný za prodejní strategii na Slovensku. Během let 2007 – 2011 působil jako CEO společnosti Kofola a.s. (SK). Od září 2011 do dubna 2015 působil také jako ředitel prodeje, kdy byl odpovědný za prodej ve všech kanálech značky Kofola v České republice a na Slovensku. Od března 2015 působí jako CEO společnosti Radenska ve Slovinsku.

Martin Pisklák
Group CFO
Ve skupině Kofola od roku 2010.

Martin promoval v roce 2005 v oboru Firemní finance a účetnictví na Masarykově univerzitě v Brně. V průběhu studia strávil jeden semestr studiem Mezinárodních obchodních vztahů na rakouské FH Burgenland. Do Kofoly přišel v prosinci 2010. V letech 2011-2014 byl vedoucím oddělení controllingu a v letech 2015-2019 byl finančním ředitelem a místopředsedou představenstva společností Radenska a Studenac v Adriatickém regionu. Před příchodem do Kofoly byl Martin konzultant v transakčním poradenství u PwC (2008-2010) a finančním auditorem u PwC (2005-2008).