Aktuality a oznámení

Průběh nakupování vlastních akcií

13. 3. 2020

Kofola ČeskoSlovensko dne 5.3.2020 zveřejnila program nákupu vlastních akcií pro účely akciového opčního programu.

Jediným účelem nákupu vlastních akcií Kofola je splnění podmínek vyplývajících z akciových opčních programů nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům správních, řídicích nebo dozorčích orgánů společnosti Kofola nebo přidruženého podniku.

Maximální objem akcií, které mají být nakoupeny, činí 19 759 akcií společnosti Kofola, přičemž maximální celková kupní cena akcií (bez transakčních poplatků) nesmí přesáhnout 5 600 000 Kč. Akcie lze nakupovat do 30.4.2020.

Společnost Kofola uzavřela smlouvu se společností Česká spořitelna, a.s. za účelem realizace nákupu vlastních akcií. Na základě této smlouvy bude realizace nákupu vlastních akcií probíhat nezávisle na společnosti Kofola a bez jejího vlivu, a to výhradně na regulovaných trzích v souladu s příslušnými právními předpisy a pravidly těchto trhů.

Průběh nakupování vlastních akcií (dokončeno 20.3.2020):

Nákupy 5.3.-12.3.2020 (nakoupeno 12,547 akcií – 63.50%)

Nákupy 13.3.-20.3.2020 (nakoupeno 7,212 akcií – 36.50%)