Aktuality a oznámení

Kofola zažila rekordní léto. Přes enormní nárůst vstupních nákladů míří ke splnění ročních cílů.

24. 11. 2022

Skupina Kofola opakovaně potvrzuje, že i ve složitých obdobích dokáže uřídit krizi a udržet finanční disciplínu. Přestože měla historicky nejsilnější tržby v hlavní sezóně, musela se vyrovnávat s enormním nárůstem cen surovin, materiálů a energií. Zareagovala ale velmi pružně a zavedla úsporná opatření, která přispěla k tomu, že i nyní slibuje splnit vytyčený cíl EBITDA. Nejsložitější situace vládne v letošním roce v Česku a na Slovensku, ke zvládnutí náročného období napomáhají adriatický region a skupinové dceřinky LEROS a UGO.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 9M22

18. 11. 2022

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 9M22. Telekonference se bude konat v pátek 25. listopadu 2022 od 10:00 SEČ.

Číst dále

Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání (per rollam)

23. 9. 2022

Představenstvo Společnosti předložilo dne 5. 9. 2022 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/. Hlasování se konalo ve dnech 5. – 20. září 2022. Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Návrh byl schválen 15 339 182 hlasy (72,253 %).

Číst dále