Finanční ukazatele

2021
Výsledovka *
Výnosy 6 636
Čistý zisk 229
EBIT 519
EBIT marže 7,8 %
EBITDA 1 128
EBITDA marže 17,0 %
Zisk na akcii (v Kč) 10,65
Finanční pozice
Celková aktiva 7 236
Dlouhodobá aktiva 5 307
Krátkodobá aktiva 1 929
Vlastní kapitál 1 297
Dlouhodobé závazky 3 436
Krátkodobé závazky 2 503
Cash Flow
z provozní činnosti 1 142
z investiční činnosti (231)
z finanční činnosti (1 052)
Peněžní prostředky na konci období 392

* očištěno o jednorázové vlivy: Soudní spory ve výši 13,5 mil. Kč (segment ČeskoSlovensko). Čisté náklady ve vztahu k zavřenému závodu Grodzisk Wielkopolski v hodnotě 2,9 mil. Kč (segment Fresh & Herbs). Snížení hodnoty hmotného majetku ve výši 2,3 mil. Kč (zejména segment Fresh & Herbs). Náklady spojené s dřívějším ukončením nájemních smluv ve výši 2,1 mil. Kč (segment Fresh & Herbs). Náklady na restrukturalizaci ve výši 1,7 mil. Kč (segment Fresh & Herbs). Náklady spojené s integrací dceřinných společností ve výši 0,7 mil. Kč (segment ČeskoSlovensko). Náklady na poradenství ve výši 0,5 mil. Kč (segment ČeskoSlovensko). Rozpuštení opravné položky ve výši 0,5 mil. Kč (zejména segment ČeskoSlovensko) a ve výši 29,0 mil. Kč (segment Fresh & Herbs). Čistý zisk z prodeje hmotného majetku ve výši 10,6 mil. Kč realizovaný ve všech segmentech (zejména v segmentu ČeskoSlovensko). Čistá ztráta z prodeje dluhopisů ve výši 3,6 mil. Kč (segment ČeskoSlovensko).

2020
Výsledovka *
Výnosy (pokračující činnosti) 6 172
Čistý zisk (pokračující činnosti) 181
EBIT (pokračující činnosti) 410
EBIT marže (pokračující činnosti) 6,6 %
EBITDA (pokračující činnosti) 1 030
EBITDA marže (pokračující činnosti) 16,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 8,8
Finanční pozice
Celková aktiva 7 537
Dlouhodobá aktiva 5 683
Krátkodobá aktiva 1 854
Vlastní kapitál 1 307
Dlouhodobé závazky 3 993
Krátkodobé závazky 2 237
Cash Flow
z provozní činnosti 785
z investiční činnosti (1 349)
z finanční činnosti 325
Peněžní prostředky na konci období 544

* očištěno o jednorázové vlivy: Snížení hodnoty ve výši 35,5 mil. Kč související s výrobou lahviček UGO (zejména výrobní linky) a 8,8 mil. Kč ve vztahu k závodu Grodzisk Wielkopolski (segment Fresh & Herbs). Náklady na restrukturalizaci (zejména mzdové náklady) v segmentu ČeskoSlovensko ve výši 33,0 mil. Kč a v segmentu Fresh & Herbs ve výši 4,4 mil. Kč. Náklady na poradenství – v segmentu ČeskoSlovensko vznikly náklady ve výši 13,9 mil. Kč. Náklady na integraci nově nabytých dceřiných společností ve výši 7,4 mil. Kč (segment ČeskoSlovensko). Náklady na podporu subjektů ovlivněných COVID-19 ve výši 6,0 mil. Kč, např. #zlasky (segment ČeskoSlovensko). Náklady spojené s údržbou uzavřeného závodu Grodzisk Wielkopolski ve výši 16,2 mil. Kč (segment Fresh & Herbs). Náklady vzniklé sloučením společností LEROS a Espresso (segment Fresh & Herbs) ve výši 1,5 mil. Kč. Zisk z prodaných položek pozemků, budov a zařízení ve výši 9,7 mil. Kč vykázaných ve všech segmentech (hlavně v segmentu ČeskoSlovensko).

2019
Výsledovka *
Výnosy (pokračující činnosti) 6 410
Čistý zisk (pokračující činnosti) 285
EBIT (pokračující činnosti) 570
EBIT marže (pokračující činnosti) 8,9 %
EBITDA (pokračující činnosti) 1 119
EBITDA marže (pokračující činnosti) 17,5 %
Zisk na akcii (v Kč) 14,7
Finanční pozice
Celková aktiva 6 916
Dlouhodobá aktiva 4 394
Krátkodobá aktiva 2 522
Vlastní kapitál 1 514
Dlouhodobé závazky 2 843
Krátkodobé závazky 2 560
Cash Flow
z provozní činnosti 932
z investiční činnosti (355)
z finanční činnosti (419)
Peněžní prostředky na konci období 774

* očištěno o jednorázové vlivy: náklady spojené s údržbou uzavřeného závodu Grodzisk Wielkopolski ve výši 20,1 mil. CZK (segment Fresh & Herbs); zisk z prodaných položek pozemků, budov a zařízení (zejména strojů) ve výši 6,1 mil. CZK vykázaných v segmentu Adriatický region (sazba daně 19 %); zisk z prodaných položek pozemků, budov a zařízení ve výši 9,0 mil. CZK vykázaných v segmentu ČeskoSlovensko (sazba daně 19 %); náklady na poradenství – v segmentu ČeskoSlovensko vznikly náklady ve výši 21,5 mil. CZK, obchodní kategorie Ostatní vzniklé náklady ve výši 0,3 mil. CZK; náklady na odstupné zaměstnanců LEROS (segment Fresh & Herbs) ve výši 2,9 mil. CZK.

2018
Výsledovka *
Výnosy 7 119
Čistý zisk 312
EBIT 444
EBIT marže 6,2 %
EBITDA 1 011
EBITDA marže 14,2 %
Zisk na akcii (v Kč) 14,2
Finanční pozice
Celková aktiva 6 563
Dlouhodobá aktiva 4 349
Krátkodobá aktiva 2 214
Vlastní kapitál 1 524
Dlouhodobé závazky 2 565
Krátkodobé závazky 2 474
Cash Flow
z provozní činnosti 821
z investiční činnosti (389)
z finanční činnosti (102)
Peněžní prostředky na konci období 619

* očištěno o jednorázové vlivy: odstupné ve výši 3,5 mil. CZK v Chorvatsku vyplývající ze změny v kolektivní smlouvě, odstupné související s akvizicí LEROS (1,5 mil. CZK), ztráta z prodeje dlouhodobého majetku v Česku (0,3 mil. CZK), náklady spojené s prodejem a údržbou výrobního závodu v Bielsku Podlaskim v Polsku (23,8 mil. CZK), zisk z prodeje výrobních linek v Polsku (4,6 mil. CZK), náklady související s údržbou uzavřeného závodu Grodzisk Wielkopolski a rozpuštění opravné položky na restrukturalizaci (1,7 mil. CZK), náklady na akviziční poradenství v Česku (23,9 mil. CZK) a na Slovensku (2,6 mil. CZK), opravná položka (impairment) polské investice (353,1 mil. CZK)

2017
Výsledovka *
Výnosy 6 963
Čistý zisk 231
EBIT 385
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 950
EBITDA marže 13,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 10,7
Finanční pozice
Celková aktiva 6 579
Dlouhodobá aktiva 4 786
Krátkodobá aktiva 1 793
Vlastní kapitál 1 974
Dlouhodobé závazky 1 856
Krátkodobé závazky 2 749
Cash Flow
z provozní činnosti 720
z investiční činnosti (469)
z finanční činnosti (1 353)
Peněžní prostředky na konci období 290

* očištěno o jednorázové vlivy: ostatní provozní výnosy z prodeje skladu ve Slovinsku (CZK 2.9 mil.), náklady spojené s implementací SAP ve Slovinsku (CZK 6.3 mil.), náklady spojené s likvidací neaktivní dceřiné firmy Sicheldorfer (CZK 1.8 mil.), ostatní provozní výnosy z prodeje budovy ve Slovinsku (CZK 11.6 mil.), ostatní provozní výnosy z prodeje výrobních linek v Polsku (CZK 37.8 mil.), náklady spojené s údržbou výrobní haly v Bielsk Podlaski a rozpuštění rezervy (CZK 3.9 mil.), náklady spojené se zavíráním závodu v Grodzisk (CZK 43.8 mil.), ostatní provozní výnosy z pojišťovacích náhrad a rozpuštění rezervy v Polsku (CZK 41.6 mil.), opravné položky (impairment) k nehmotnému majetku v Polsku (CZK 112.4 mil.), akviziční náklady v Česku (CZK 14.5 mil.), náklady spojené s ukončením „Na grilu“ provozovny (UGO) (CZK 4.4 mil.)

2016
Výsledovka *
Výnosy 6 999
Čistý zisk 342
EBIT 541
EBIT marže 7,7 %
EBITDA 1 064
EBITDA marže 15,2 %
Zisk na akcii (v Kč) 15,5
Finanční pozice
Celková aktiva 8 020
Dlouhodobá aktiva 4 916
Krátkodobá aktiva 3 104
Vlastní kapitál 2 739
Dlouhodobé závazky 1 580
Krátkodobé závazky 3 700
Cash Flow
z provozní činnosti 655
z investiční činnosti (749)
z finanční činnosti (420)
Peněžní prostředky na konci období 1 421

* očištěno o jednorázové vlivy: ukončení výroby v Bielsku a náklady na reorganizaci (CZK 36 mil.), náklady fůze, akvizice a due diligence (CZK 47 mil.), výnosy z pojistného plnění spojeného s reklamacemi a rozpuštění rezervy na soudní spor (CZK 29mil.), náklady spojené s odcházením z polské burzy (CZK 3 mil.), snížení hodnoty aktiv v Polsku (CZK 70 mil.) a v ruské přidružené společnosti (CZK 126 mil.), opravné položky k pohledávkám (CZK 24 mil.)

2015
Výsledovka *
Výnosy 7 191
Čistý zisk 374
EBIT 589
EBIT marže 8,2 %
EBITDA 1 103
EBITDA marže 15,3 %
Zisk na akcii (v Kč) 16,9
Finanční pozice
Celková aktiva 8 491
Dlouhodobá aktiva 5 096
Krátkodobá aktiva 3 395
Vlastní kapitál 2 870
Dlouhodobé závazky 1 751
Krátkodobé závazky 3 870
Cash Flow
z provozní činnosti 935
z investiční činnosti (1 137)
z finanční činnosti 1 565
Peněžní prostředky na konci období 1 940

* očištěno o jednorázové vlivy: čisté náklady ve výši 102,6 mil. Kč vztahující se ke kvalitativním stížnostem spojených s nízkou kvalitou obalového materiálu; náklady ve výši 11,8 mil. Kč vztahujících se k poradenství v oblasti reorganizace skupiny a další náklady ve výši 13,4 mil. Kč vztahující se k promoci IPO; náklady ve výši 9,1 mil. Kč vztahující se k akvizici WAD Group; náklady ve výši 27,3 mil. Kč vztahující se k poradenství k akvizici Radenska; náklady ve výši 8,3 mil. Kč vztahující se zejména k implementaci skupinových IT standardů; rozpuštění rezervy na soudní řízení ve výši 17,7 mil. Kč.

2014
Výsledovka *
Výnosy 6 275
Čistý zisk 290
EBIT 443
EBIT marže 7,1 %
EBITDA 915
EBITDA marže 14,6 %
Zisk na akcii (v Kč) 11,1
Finanční pozice
Celková aktiva 5 960
Dlouhodobá aktiva 4 172
Krátkodobá aktiva 1 788
Vlastní kapitál 2 577
Dlouhodobé závazky 1 030
Krátkodobé závazky 2 353
Cash Flow
z provozní činnosti 962
z investiční činnosti (242)
z finanční činnosti (352)
Peněžní prostředky na konci období 569

 

2013
Výsledovka *
Výnosy 6 288
Čistý zisk 214
EBIT 349
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 800
EBITDA marže 12,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 8,2
Finanční pozice
Celková aktiva 5 867
Dlouhodobá aktiva 4 133
Krátkodobá aktiva 1 734
Vlastní kapitál 2 520
Dlouhodobé závazky 986
Krátkodobé závazky 2 361
Cash Flow
z provozní činnosti 687
z investiční činnosti (195)
z finanční činnosti (509)
Peněžní prostředky na konci období 202

* očištěno o jednorázové vlivy: snížení hodnoty goodwillu, značek a hmotného majetku vztahující se k polským operacím ve výši 879 mil. Kč, významný zisk z prodeje hmotného majetku ve výši 19 mil. Kč., prodej dceřinné společnosti Santa-Trans.SK ve výši 13 mil. Kč, rozpuštění odložené daňové pohledávky ve výši 132 mil. Kč a daň vztahující se k prodejihmotného majetku ve výši 0,7 mil. Kč.

2012
Výsledovka *
Výnosy 6 146
Čistý zisk 184
EBIT 337
EBIT marže 5,5 %
EBITDA 781
EBITDA marže 12,7 %
Zisk na akcii (v Kč) 7,0
Finanční pozice
Celková aktiva 7 765
Dlouhodobá aktiva 4 819
Krátkodobá aktiva 2 946
Vlastní kapitál 3 315
Dlouhodobé závazky 793
Krátkodobé závazky 3 658
Cash Flow
z provozní činnosti 1 111
z investiční činnosti (398)
z finanční činnosti (797)
Peněžní prostředky na konci období 220

* očištěno o jednorázový vliv snížení hodnoty hmotného majetku ve výši 10 mil. Kč