Skupina Kofola

Kofola ČeskoSlovensko je součástí skupiny Kofola, jednoho z předních výrobců a distributorů nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Kromě tradičního československého trhu, kde je lídrem, působí ve Slovinsku, v Chorvatsku a v Polsku. Skupina vyrábí nápoje s péčí a láskou v jedenácti hlavních závodech. Mezi klíčové vlastní značky patří sycené nápoje Kofola a Vinea, vody Radenska, Studenac, Rajec, Ondrášovka a Korunní, sirup Jupí, nápoje pro děti Jupík, energetické nápoje Semtex a UGO čerstvé džusy a saláty. Na vybraných trzích Skupina distribuuje mimo jiné produkty Rauch, Evian, Badoit nebo Vincentka a v licenci vyrábí i nápoje RC Cola, Orangina, Rauch nebo Pepsi.

Vývoj ceny akcií

Aktuálně

Oznámení o uzavření dodatku k úvěrové smlouvě

24. 6. 2022

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“) schválila dne 23. 6. 2022 uzavření dodatku č. 5 k úvěrové smlouvě z 3. srpna 2017 s Českou spořitelnou, a.s. a Československou obchodní bankou, a. s. Předmětem dodatku je zejména změna měny části úvěrů na euro, změna úrokových sazeb, poskytnutí nové úvěrové linky, kterou je možné čerpat až do výše 1 000 000 000 Kč, změna splátkového kalendáře a přistoupení slovinské dceřiné společnosti Kofoly RADENSKA d.o.o. jako dalšího dlužníka. Následně, téhož dne, byl dodatek č. 5 uzavřen.

Číst dále

Doplnění pořadu jednání valné hromady

8. 6. 2022

AETOS a.s. jako kvalifikovaný akcionář společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a zažádal dne 3.6.2022, aby představenstvo Společnosti zařadilo na pořad valné hromady svolané na den 23.6.2022 od 9:00 hod. nový bod 6. s názvem „Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k úvěrové smlouvě ze dne 3.8.2017“. Představenstvo Společnosti dne 6.6.2022 tento nový bod na pořad jednání valné hromady zařadilo.

Číst dále

První čtvrtletí roku bylo pro Skupinu Kofola ve znamení výrazného meziročního růstu tržeb

1. 6. 2022

Ukončení pandemických opatření a otevření trhu pomohlo Skupině Kofola k výraznému meziročnímu růstu tržeb za období prvního čtvrtletí ve výši 30 % až na úroveň 1,506 miliardy korun. Pozitivní je skutečnost, že se tento trend drží od počátku roku a je stabilní. Tržby dokonce dosahují a ve vybraných segmentech i překračují předcovidové prodeje roku 2019. Výrazný růst nákladů Skupina kompenzovala finanční disciplínou a částečným zdražením, které ji zajistilo pokračování v plnění letošních finančních plánů. Na základě dosavadního vývoje roku management Kofoly potvrdil svůj původní odhad letošního provozního zisku EBITDA v rozmezí 1,080 – 1,200 miliardy korun.

Číst dále
Starší aktuality