Aktuality a oznámení

Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání (per rollam) ve dnech 4.9.23 - 19.9.23

22. 9. 2023

Představenstvo Společnosti předložilo dne 4. 9. 2023 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2022, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/. Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Návrh byl schválen 15 253 720 hlasy (71,851 %).

Číst dále

Dividenda za rok 2022 schválena valnou hromadou

20. 9. 2023

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala postupem per rollam (mimo zasedání), schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním. Jak jsme informovali v aktuální zprávě č. 5/2023, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 29. září 2023. Dividenda bude splatná od 1. listopadu 2023 do 1. listopadu 2026.

Číst dále

Společnost zveřejnila dokumenty k valné hromadě konané mimo zasedání ve dnech 4.9.23 - 19.9.23

4. 9. 2023

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. na svých webových stránkách zveřejnila dokumenty k valné hromadě konané mimo zasedání.

Číst dále