Aktuality a oznámení

Výsledky hlasování valné hromady konané mimo zasedání (per rollam)

23. 9. 2022

Představenstvo Společnosti předložilo dne 5. 9. 2022 akcionářům návrh na přijetí rozhodnutí valné hromady mimo zasedání o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021, který byl uveřejněn v Obchodním věstníku a na webu Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/. Hlasování se konalo ve dnech 5. – 20. září 2022. Pro schválení návrhu rozhodnutí se vyžadovala většina hlasů všech akcionářů Společnosti. Návrh byl schválen 15 339 182 hlasy (72,253 %).

Číst dále

Dividenda za rok 2021 schválena valnou hromadou

21. 9. 2022

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala postupem per rollam (mimo zasedání), schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 11,30 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Číst dále

Společnost zveřejnila dokumenty k valné hromadě konané mimo zasedání

5. 9. 2022

Společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. na svých webových stránkách zveřejnila dokumenty k valné hromadě konané mimo zasedání.

Číst dále