Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2021

1. 9. 2022

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (“Společnost”) dne 1.9.2022 rozhodlo, že předloží valné hromadě Společnosti návrh, aby za rok 2021 schválila dividendu ve výši 11,30 Kč na 1 akcii před zdaněním. V souladu s rozhodnutím představenstva ze dne 22.8.2022, které bylo oznámeno na webu Společnosti dne 23.8.2022, bude o návrhu na rozdělení zisku za rok 2021 rozhodováno valnou hromadou mimo zasedání. Návrh rozhodnutí per rollam bude doručen akcionářům uveřejněním oznámení v Obchodním věstníku a současně na webu Společnosti dne 5.9.2022.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 6M22

25. 8. 2022

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 6M22. Telekonference se bude konat v pátek 2. září 2022 od 10:00 SEČ.

Číst dále

Oznámení o rozhodnutí mimo zasedání (per rollam)

23. 8. 2022

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Společnost“) na svém jednání konaném dne 22. srpna 2022 schválilo, že o rozdělení zisku Společnosti za rok 2021 bude rozhodováno mimo zasedání valné hromady (per rollam) v souladu s ustanovením článku 11.11 stanov Společnosti a schválilo podmínky takového rozhodování.

Číst dále