Aktuality a oznámení

Doplnění pořadu jednání valné hromady

8. 6. 2022

AETOS a.s. jako kvalifikovaný akcionář společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a zažádal dne 3.6.2022, aby představenstvo Společnosti zařadilo na pořad valné hromady svolané na den 23.6.2022 od 9:00 hod. nový bod 6. s názvem „Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k úvěrové smlouvě ze dne 3.8.2017“. Představenstvo Společnosti dne 6.6.2022 tento nový bod na pořad jednání valné hromady zařadilo.

Číst dále

První čtvrtletí roku bylo pro Skupinu Kofola ve znamení výrazného meziročního růstu tržeb

1. 6. 2022

Ukončení pandemických opatření a otevření trhu pomohlo Skupině Kofola k výraznému meziročnímu růstu tržeb za období prvního čtvrtletí ve výši 30 % až na úroveň 1,506 miliardy korun. Pozitivní je skutečnost, že se tento trend drží od počátku roku a je stabilní. Tržby dokonce dosahují a ve vybraných segmentech i překračují předcovidové prodeje roku 2019. Výrazný růst nákladů Skupina kompenzovala finanční disciplínou a částečným zdražením, které ji zajistilo pokračování v plnění letošních finančních plánů. Na základě dosavadního vývoje roku management Kofoly potvrdil svůj původní odhad letošního provozního zisku EBITDA v rozmezí 1,080 – 1,200 miliardy korun.

Číst dále

Pozvánka na telekonferenci k výsledkům 3M22

25. 5. 2022

Kofola ČeskoSlovensko zve na telekonferenci k výsledkům 3M22. Telekonference se bude konat ve čtvrtek 2. června 2022 od 10:00 SEČ.

Číst dále