Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2021 schválena valnou hromadou

21. 9. 2022

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala postupem per rollam (mimo zasedání), schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 11,30 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Jak jsme informovali v aktuální zprávě č. 7/2022, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 30. září 2022. Dividenda bude splatná od 7. listopadu 2022 do 7. listopadu 2025.

Rozhodnutí bude akcionářům řádně oznámeno uveřejněním v Obchodním věstníku a na webu společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady, a to dne 23. září 2022.

Informace o způsobu výplaty budou zveřejněny na https://investor.kofola.cz/dividendy.

Aktuální zpráva je ke stažení zde.