Aktuality a oznámení

Dividenda za rok 2023 schválena valnou hromadou

28. 6. 2024

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. schválila nadpoloviční většinou hlasů všech akcionářů výplatu dividendy ve výši 13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Jak jsme informovali v aktuální zprávě č. 8/2024, rozhodný den pro uplatnění práva na dividendu je 10. července 2024. Dividenda bude splatná od 9. srpna 2024 do 8. srpna 2027.

Informace o způsobu výplaty budou zveřejněny na https://investor.kofola.cz/dividendy.