Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2016

22. 6. 2017

ISIN Akcie
CZ0009000121
Dividenda na akcii 13,50 CZK
Rozhodný den pro výplatu dividendy 14. červen 2017
Výplatní den 21. červenec 2017
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada Kofoly ČeskoSlovensko a.s. konaná 21. června 2017 rozhodla vyplatit jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti částku ve výši 457.047.500 Kč s tím, že konečná částka určená k výplatě akcionářům Společnosti bude ponížena o již vyplacenou zálohu na podíl na zisku ve výši 156.065.000 Kč na základě rozhodnutí představenstva Společnosti ze dne 7. 11. 2016.

Částka k výplatě akcionářům bude tedy činit 300.982.500 Kč, což představuje13,50 Kč na 1 akcii před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 14. červen 2017.

Dividenda bude splatná od 21.7.2017 do 21.7.2020.