Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2018

5. 6. 2019

ISIN Akcie
 
CZ0009000121
Dividenda na akcii 13,50 CZK
Rozhodný den pro výplatu dividendy 29. květen 2019
Výplatní den 5. července 2019
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) dne 13. srpna 2018 rozhodla o snížení základního kapitálu Společnosti. Část sníženého základního kapitálu byla převedena do nově vytvořeného Distribučního fondu.

Valná hromada Společnosti konaná dne 5. června 2019 rozhodla, že výplata podílu na hospodářském výsledku Společnosti za rok 2018 bude zcela pokryta vlastními zdroji z Distribučního fondu v celkové výši 300.941.298 Kč (dále jen „dividenda“).

Dividenda k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 13,50 Kč na jednu akcii.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 29. květen 2019.

Dividenda bude splatná od 5.7.2019 do 5.7.2022.