Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2022

26. 9. 2023

ISIN Akcie
 
CZ0009000121
Dividenda na akci 13,50 CZK
Rozhodný den pro nárok na dividendu 29.09.2023
Výplatní den 01.11.2023
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) konaná per rollam ve dnech 4. - 19. září 2023 schválila výplatu dividendy.

Dividenda k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 13,50 Kč na jednu akcii.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 29. září 2023.

Dividenda bude splatná od 1. listopadu 2023 do 1. listopadu 2026.

Dokumenty  a návody k výplatě dividendy jsou ke stažení níže.