Dividendy

Aktuální údaje o výplatě zálohové dividendy za rok 2016

7. 11. 2016

ISIN Akcie
CZ0009000121
Dividenda na akcii 7 CZK
Rozhodný den pro výplatu dividendy 7. listopad 2016
Výplatní den 5. prosinec 2016
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Představenstvo Kofola ČeskoSlovensko a.s. dne 7. listopadu 2016 rozhodlo, že část zisku za účetní období od 1.1.2016 do 30.9.2016 ve výši 156 065 000 Kč použije jako zálohu na výplatu podílu na zisku za rok 2016 akcionářům.

Na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč tedy připadá záloha na podíl na zisku ve výši 7 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na zálohu na podíl na zisku je 7. listopad 2016.