Aktuality a oznámení

Doplnění pořadu jednání valné hromady

8. 6. 2022

AETOS a.s. jako kvalifikovaný akcionář společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) v souladu s ustanovením § 369 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a zažádal dne 3.6.2022, aby představenstvo Společnosti zařadilo na pořad valné hromady svolané na den 23.6.2022 od 9:00 hod. nový bod 6. s názvem „Schválení dodatku č. 5 a dohody o konsolidovaném znění k úvěrové smlouvě ze dne 3.8.2017“.

Představenstvo Společnosti dne 6.6.2022 tento nový bod na pořad jednání valné hromady zařadilo.

Další informace jsou uvedeny v dokumentech, které jsou zveřejněny v sekci Valné hromady.