Aktuality a oznámení

Doplnění pořadu valné hromady

28. 11. 2018

AETOS a.s., kvalifikovaný akcionář společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) požádal představenstvo Společnosti, aby na pořad valné hromady, která se bude konat 30.11. 2018, zařadilo nové body:

a) schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady Společnosti,

b) schválení mzdy člena dozorčí rady Společnosti.

Představenstvo vzalo návrhy kvalifikovaného akcionáře na vědomí, nemá proti nim výhrad a doporučuje je valné hromadě schválit.

Žádost kvalifikovaného akcionáře je zveřejněna v sekci „Valná hromada“.