Kalendář

25. 03. 2020

Výroční zpráva 2019 (17:00 SEČ)

Pozvánka na telekonferenci 26.03.2020

14. 05. 2020

Konsolidovaná mezitímní zpráva za 3M 2020 (17:00 SEČ)

13. 08. 2020

Konsolidovaná mezitímní zpráva za 6M 2020 (17:00 SEČ)

18. 11. 2020

Konsolidovaná mezitímní zpráva za 9M 2020 (17:00 SEČ)