Aktuality a oznámení

Oznámení o implementaci nového programu dlouhodobého odměňování vrcholového managementu skupiny Kofola ČeskoSlovensko

27. 5. 2021

Dozorčí rada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. (dále jen „Společnost“) schválila všeobecné podmínky nového programu dlouhodobého odměňování vrcholového managementu skupiny Kofola ČeskoSlovensko (dále jen „Program“), jehož se mohou účastnit vrcholoví manažeři na vybraných pozicích v rámci skupiny Kofola ČeskoSlovensko. Cílem tohoto programu je motivace a stabilizace vrcholových manažerů.

Dne 25. května 2021 došlo k uzavření příslušných smluv o účasti v Programu s účastníky. V souvislosti s novým Programem bude aktualizována Politika odměňování schválená valnou hromadou Společnosti dne 5. 8. 2020. Příslušná změna Politiky odměňování, která do Politiky odměňování začlení informace o podmínkách Programu, bude předložena nejblíže následující valné hromadě Společnosti ke schválení.

Další informace jsou zveřejněny zde.