Aktuality a oznámení

Oznámení o plánovaném nákupu vlastních akcií v roce 2024 pro účely akciového opčního programu

4. 3. 2024

Představenstvo společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Kofola“) rozhodlo dne 29.2.2024 o realizaci nákupu vlastních akcií Kofola.

Jediným účelem nákupu vlastních akcií je splnění podmínek vyplývajících z akciových opčních programů nebo jiné distribuce akcií zaměstnancům nebo členům správních, řídicích nebo dozorčích orgánů Kofoly nebo přidruženého podniku.

Podmínky plánovaného nákupu vlastních akcií:

a) nákup proběhne mimo regulovaný trh, a to napřímo od společnosti RADENSKA d.o.o., dceřiné společnosti Kofoly;

b) maximální objem akcií, které budou nakoupeny, činí 36 997 akcií společnosti Kofola; a

c) nákup bude vypořádán dne 5.3.2024 za cenu rovnající se závěrečné ceně, za kterou budou akcie Kofoly obchodovány na regulovaném trhu organizovaném společností Burza cenných papírů Praha, a.s. v předcházející obchodní den.

Aktuální zpráva je ke stažení v sekci Regulatorní informace.