Aktuality a oznámení

Valná hromada mimo zasedání

27. 10. 2020

Valná hromada svolaná na 2. 11. 2020 se odvolává, rozhodování valné hromady proběhne mimo zasedání s využitím technických prostředků.

Představenstvo Kofoly ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) rozhodlo o odvolání konání řádné valné hromady Společnosti svolané na den 2. 11. 2020. Důvodem jsou mimořádná opatření přijatá orgány státní správy, zejména usnesení vlády České republiky č. 1078 ze dne 21. 10. 2020 (omezení svobody pohybu, zákaz shromažďování více osob), která brání konání valné hromady plánované na 2. 11. 2020. Vzhledem k nejistotě ohledně vývoje situace a dalších opatření, která budou přijata po 3. 11. 2020, se představenstvo rozhodlo využít oprávnění ve smyslu § 19 zákona č. 191/2020 Sb. (Lex COVID), tj. oprávnění valné hromady Společnosti rozhodovat o rozdělení zisku Společnosti za rok 2019 mimo zasedání.

Jelikož změna stanov vyžaduje osvědčení veřejnou listinou, zbylé body na programu odvolané valné hromady (změna stanov a volba člena dozorčí rady Společnosti) budou odloženy na řádnou valnou hromadu konanou prezenčně.

Dne 2. 11. 2020 oznámí Společnost akcionářům způsobem určeným pro svolání valné hromady, tedy oznámením uveřejněným v Obchodním věstníku a na internetových stránkách Společnosti https://investor.kofola.cz/valne-hromady/, návrh k hlasování mimo zasedání. Stejného dne Společnost zveřejní na svých internetových stránkách https://investor.kofola.cz/valne-hromady/ hlasovací lístek.

Hlasování bude možné prostřednictvím hlasovacího lístku ode dne 2. 11. 2020. Právo účastnit se rozhodování, tj. hlasovat, budou mít akcionáři Společnosti, kteří budou jako vlastníci akcie/í Společnosti zapsáni v evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů ke dni 26. 10. 2020. Lhůta pro doručení hlasů činí 15 dnů. Posledním dnem lhůty bude 18. 11. 2020.

Další informace jsou zveřejněny v sekci „Valné hromady“ a „Regulatorní informace”.