Aktuality a oznámení

Výroční zpráva Kofoly potvrdila velmi dobrý výsledek loňského roku s provozním ziskem EBITDA ve výši 1,11 miliardy korun.

13. 4. 2023

Skupina Kofola ve své výroční zprávě potvrdila v únoru zveřejněné, velmi dobré předběžné výsledky. Rok 2022 byl, již potřetí v řadě, velmi náročný. Růst cen energií a klíčových materiálů představoval další výzvu, ale skupina se s ní vypořádala dokonce lépe, než čekal trh.

Růst nákladů na energie a suroviny skupina velmi pocítila, a to zejména na klíčovém ČeskoSlovenském trhu, kde sice tržby meziročně vzrostly o 18 % (v prodaných litrech o 6 %), ale ukazatel EBITDA poklesl o 7 %.

V Adriatickém regionu jsme byli opět velmi úspěšní, tržby vzrostly o téměř 15 % (v prodaných litrech o 8 %), navíc jsme dosáhli zlepšení na úrovni EBITDA, a to o téměř 3 %.

Ještě větší radost nám dělá trend v našem voňavém segmentu, Fresh & Herbs, kde tržby vzrostly o 35 %, ale EBITDA vzrostla téměř čtyřnásobně.

Celkový výsledek, kdy ukazatel EBITDA za celou skupinu poklesl o 1,6 %, je tak ve světle všech loňských událostí více než dobrý a dosáhli jsme jej díky obrovskému nasazení našich zaměstnanců a loajalitě našich zákazníků. Velmi si této podpory vážíme a musíme za ni znovu poděkovat.

Dosavadní vývoj v prvních třech měsících roku 2023, které však mají na roční ukazatel EBITDA vždy nejmenší vliv, je velmi pozitivní. Tržby meziročně vzrostly o 13 %, pokles v prodaných litrech, se kterým je v této makroekonomické situaci nutné počítat, představuje 8 %. Ceny energií jsou v současné době na pozitivní trajektorii, cena cukru je bohužel v souladu s naším očekáváním, tedy ve srovnání s loňským rokem dvojnásobná. Věříme, že cena PET již dosáhla svého vrcholu. 

V únoru zveřejněné cíle na rok 2023, s EBITDA mezi 1,10 – 1,25 miliardou korun a růstem tržeb o 12 %, ponecháváme bez úpravy. Ke zúžení intervalu cíle EBITDA pravděpodobně přistoupíme při zveřejnění výsledků prvního čtvrtletí, tedy 1. června.

Valná hromada, jež bude schvalovat účetní závěrku roku 2022, se bude konat v červnu, přesný termín upřesníme.

Další informace v sekci Reporty a prezentace.