Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2017

20. 5. 2018

ISIN Akcie
 
CZ0009000121
Dividenda na akcii 16,20 CZK
Rozhodný den pro výplatu dividendy 11. květen 2018
Výplatní den 18. červen 2018
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada Kofola ČeskoSlovensko a.s. konaná dne 18. května 2018 rozhodla, že zisk Společnosti za rok 2017 vykázaný v řádné účetní závěrce Společnosti k 31. 12. 2017 ve výši 350.667.210,84 Kč po zdanění, spolu s částí nerozděleného zisku minulých let ve výši 10.511.789,16 Kč, tj. celkem částku ve výši 361.179.000 Kč vyplatí jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti.

Na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč tedy připadá podíl na zisku ve výši 16,20 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 11. květen 2018.

Dividenda bude splatná od 18.6.2018 do 18.6.2021.