Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2019

20. 11. 2020

ISIN Akcie
 
CZ0009000121
Dividenda na akcii 13,50 CZK
Rozhodný den pro výplatu dividendy 26.10.2020
Výplatní den 2.12.2020
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., která rozhodovala mimo zasedání prostřednictvím korespondenčního hlasování probíhajícího od 2.11.2020 do 18.11.2020, rozhodla, že ze zisku Společnosti za rok 2019 vykázaného v řádné účetní závěrce Společnosti k 31.12.2019 ve výši 472.901.000,11 Kč po zdanění, vyplatí část v hodnotě 300.941.298,00 Kč jako podíl na zisku mezi akcionáře Společnosti.

Na jednu kmenovou akcii ve jmenovité hodnotě 50 Kč tedy připadá podíl na zisku ve výši 13,50 Kč před zdaněním.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je 26.10.2020.

Dividenda bude splatná od 2.12.2020 do 2.12.2023.