Dividendy

Aktuální údaje o výplatě dividendy za rok 2021

23. 9. 2022

ISIN Akcie
 
CZ0009000121
Dividenda na akci 11,30 CZK
Rozhodný den pro nárok na dividendu 30.09.2022
Výplatní den 07.11.2022
Administrátor výplaty Česká spořitelna, a.s.

Valná hromada společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s. („Společnost“) konaná per rollam ve dnech 5. - 20. září 2022 schválila výplatu dividendy.

Dividenda k rozdělení mezi akcionáře Společnosti činí 11,30 Kč na jednu akcii.

Rozhodným dnem pro uplatnění práva na dividendu je 30. září 2022.

Dividenda bude splatná od 7. listopadu 2022 do 7. listopadu 2025.