Management

Dozorčí rada (DR) je zodpovědná za supervizi fungování a poskytování poradenství představenstvu a za supervizi podnikání obecně. Členové dozorčí rady jsou voleni valnou hromadou.

Členové dozorčí rady jsou voleni na období pěti let a jejich mandát může být obnovován.

Dozorčí rada se skládá ze čtyř členů a volí do svého čela předsedu ze svých členů. Valná hromada může kdykoliv odvolat či pozastavit členství ktérémukoliv členovi dozorčí rady.

Dozorčí rada se schází nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí.

René Sommer
Předseda
V dozorčí radě od 17. června 2015

René má středoškolské vzdělání. V roce 1992 začal spolupracovt s SP Vrachos, která přešla pod Santa Nápoje, předchůdce skupiny Kofola. René prošel mnoha pozicemi skupinové struktury ve finančním, HR a právním oddělení. Také působil jako CEO v Kofola a.s. (CZ). Před příchodem do skupiny Kofola pracoval mimo jiné jako projektový manažer pro ČKD Polovodiče Praha (do 1990) a řídil vlastní potravinový řetězec (od 1990).

Moshy Cohen-Nehemia
Člen
V dozorčí radě od 15. září 2015

Moshy promoval na Ekonomické fakultě Open University v Izraeli v roce 1995 a absolvoval MBA program na Ben Gurion University v roce 2000. Ve skupině Kofola začal působit v roce 2014 jako člen dozorčí rady Kofola S.A. Moshe získal odborné zkušenosti v nápojářském průmyslu v Jafora Tabori (Izrael), US Grey Group (1997-2005), RC Cola International (USA) (od 2005), M&Z Beverages Limited (BVI) (od 2007), Mesa Fine Foods Ltd (Izrael) (od 2014), a byl zodpovědný za strategický marketing, spolupráci se strategickými partnery a řízení projektů rozvoje podnikání na zahraničních trzích.

Petr Pravda
Člen
V dozorčí radě od 17. června 2015

Petr promoval z biofyziky na Karlově Univerzitě v Praze v roce 1985 a také studoval biofyziku a chemii. Začal působit ve skupině Kofola v roce 2000 jako manažer kvality v Santa Nápoje. Byl povýšen na ředitele výzkumu a vývoje a kontroly kvality v České republice a na Slovensku. Před příchodem do skupiny Kofola pracoval v laboratořích zemědělského průmyslu a v regionální hygienické stanici, kde působil jako vedoucí laboratoří pro analýzu potravy, vody, zeminy atd.

Tomáš Jendřejek
Člen
V dozorčí radě od 30. listopadu 2018

Tomáš má středoškolské vzdělání a v roce 2010 získal CIMA certifikaci v Českém institutu pro marketing. Začal působit ve skupině Kofola v roce 1994 jako obchodní zástupce a po několika povýšeních se v roce 2002 stal obchodním ředitelem. Od roku 2006 je zodpovědný za nákupy skupiny. Před příchodem do skupiny Kofola pracoval osm let v podniku produkující stroje pro kožedělný průmysl.