Management

Výbor pro audit (VA) asistuje dozorčí radě při supervizi aktivit představenstva, v oblasti výběru auditora, monitorování průběhu auditu, prezentuje představenstvu své nálezy a doporučení týkající se auditu, vykonává další aktivity určené představenstvem, předkládá představenstvu výroční zprávy aktivit výboru a další.

Členové výboru pro audit jsou voleni valnou hromadou ze členů dozorčí rady a subjektů třetích stran.

 
 
Zuzana Prokopcová
Předseda
Ve výboru pro audit od 30. listopadu 2018
Předseda výboru od 16. listopadu 2023

Zuzana absolvovalaVysokou školu ekonomickou v Praze, Fakultu financí a účetnictví. Má rozsahlé zkušenosti jako auditor v mezinárodní poradenské společnosti a v řízení velkých společností. Svou profesionalní kariéru zahájila v roce 1998 v mezinárodní poradenské společnosti PricewaterhouseCoopers (PwC), kde pracovala jako auditorka a zaměřovala se předevšímna finanční instituce. Následně v Rusku zastávala stejnou pozici po dobu jednoho roku a po dobu dvou a půl let v Kazachstánu, opět v rámci své práce v PwC. V roce 2014 se stala místopředsedkyní představenstva a finanční ředitelkou Českeho Aeroholdingu, přední společnosti v oblasti letecké dopravy v Česke republice, kde byla zodpovědna za oblasti treasury, účetnictví, daní, controllingu, vnitřního auditu a řízení rizik. Zuzana je certifikovaným členem asociace certifikovaných učetních.

Datum narození: 24.2.1974
Adresa: Podskalská 1252/24, Praha 2


 
 


  
Petr Šobotník
Člen
Ve výboru pro audit od 21. června 2017

Petr má více než 20 let zkušeností v oblasti auditorské profese, v letech 1995-2010 byl auditorem ve společnosti Coopers & Lybrand a PricewaterhouseCoopers. V letech 2007-2014 působil také jako předseda Komory auditorů České republiky, v letech 2014–2016 byl členem dozorčí rady Komory auditorů České republiky.

Datum narození: 16.5.1954
Adresa: Jeseniova 2861/46, 130 00 Praha 3

 

 
Lenka Frostová
Člen
Ve výboru pro audit od 30. listopadu 2018

Lenka promovala z managementu na VŠB-Technické univerzitě Ostrava. Členem Association of Chartered Certified Accountants se stala v roce 2000. Ve skupině Kofola začala působit v roce 2016 jako manažer pro skupinový reporting, od roku 2018 jako finanční manažer. Dříve působila jako audit supervisor v Ernst & Young Audit s.r.o. (1996-2005) a IFRS specialista, později manažer účetnictví v OKD, a.s. (2005-2016).

Datum narození: 14.8.1972
Adresa: Na Baranovci 1977/34, Slezská Ostrava